نقشه ضدعفونی و گندزدایی سطح شهر همدان

نقشه مسیرهای ضدعفونی معابر و تجهیزات شهری در 25 و 26 فروردین ماه

به همت ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا شهرداری همدان معابر و تجهیزات شهری در تاریخ های 25 و 26 فروردین ماه مطابق نقشه زیر ضدعفونی و گند زدایی شدندجهت دانلود نقشه کلی روی دکمه زیر کلیک فرمایید.دانلود

لیست مسیرهای ضد عفونی معابر و تجهیزات شهری در سطح مناطق چهارگانه شهرداری همدان در تاریخ 28 فروردین ماه

اولویت با معابر و نقاط حساس و پرخطر در برابر ویروس کرونا می باشد پیام معاون خدمات شهری شهرداری همدان به همشهریان گرامی: با عدم تردد در مسیرهای ضدعفونی معابر در ساعات تعیین شده،خادمین شهرداری را در تسریع این امر یاری نمایید.

لیست مسیرهای ضد عفونی معابر و تجهیزات شهری در سطح مناطق چهارگانه شهرداری همدان در تاریخ 27 فروردین ماه

اولویت با معابر و نقاط حساس و پرخطر در برابر ویروس کرونا می باشدپیام معاون خدمات شهری شهرداری همدان به همشهریان گرامی: با عدم تردد در مسیرهای ضدعفونی معابر در ساعات تعیین شده،خادمین شهرداری را در تسریع این امر یاری نمایید.

نقشه مسیرهای ضدعفونی معابر و تجهیزات شهری در 23 و 24 فروردین ماه

به همت ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا شهرداری همدان معابر و تجهیزات شهری در تاریخ های 23 و 24 فروردین ماه مطابق نقشه زیر ضدعفونی و گند زدایی شدند جهت دانلود نقشه کلی روی دکمه زیر کلیک فرماییددانلود