اخبار ستاد

تشکیل کمیته های تخصصی مقابله با کرونا در شهرداری

معاون خدمات شهری شهرداری همدان تشکیل کمیته های تخصصی مقابله با کرونا در شهرداری ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا- شهرداری همدان برای مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع این بیماری جهت ایجاد هماهنگی و حرکت برنامه محور، کمیته های تخصصی در حوزه های کمیته بهداشت محیط و پسماند، کمیته اطلاع رسانی و عملیات روانی، کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته ساماندهی مشارکت مردمی را تشکیل داد و وظایف تخصصی هریک از واحدهای عضو...

لیست مسیرهای ضد عفونی معابر و تجهیزات شهری در سطح مناطق چهارگانه شهرداری همدان در تاریخ 5 اردیبهشت ماه

پیام معاون خدمات شهری شهرداری همدان به همشهریان گرامی: با عدم تردد در مسیرهای ضدعفونی معابر در ساعات تعیین شده،خادمین شهرداری را در تسریع این امر یاری نمایید. اولویت با معابر و نقاط حساس و پرخطر در برابر ویروس کرونا می باشد.

لیست مسیرهای ضد عفونی معابر و تجهیزات شهری در سطح مناطق چهارگانه شهرداری همدان در تاریخ 4 اردیبهشت ماه

پیام معاون خدمات شهری شهرداری همدان به همشهریان گرامی: با عدم تردد در مسیرهای ضدعفونی معابر در ساعات تعیین شده،خادمین شهرداری را در تسریع این امر یاری نمایید. اولویت با معابر و نقاط حساس و پرخطر در برابر ویروس کرونا می باشد.

لیست مسیرهای ضد عفونی معابر و تجهیزات شهری در سطح مناطق چهارگانه شهرداری همدان در تاریخ 3 اردیبهشت ماه

پیام معاون خدمات شهری شهرداری همدان به همشهریان گرامی: با عدم تردد در مسیرهای ضدعفونی معابر در ساعات تعیین شده،خادمین شهرداری را در تسریع این امر یاری نمایید. اولویت با معابر و نقاط حساس و پرخطر در برابر ویروس کرونا می باشد.

نقشه مسیرهای ضدعفونی معابر و تجهیزات شهری در29 و 30فروردین ماه

نقشه مسیرهای ضدعفونی معابر و تجهیزات شهری در29 و 30 فروردین ماه    به همت ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا شهرداری همدان معابر و تجهیزات شهری در تاریخ های 29 و 30 فروردین ماه مطابق نقشه زیر ضدعفونی و گند زدایی شدندجهت دانلود نقشه کلی روی دکمه زیر کلیک فرمایید. دانلوددانلود

لیست مسیرهای ضد عفونی معابر و تجهیزات شهری در سطح مناطق چهارگانه شهرداری همدان در تاریخ 2 اردیبهشت ماه

پیام معاون خدمات شهری شهرداری همدان به همشهریان گرامی: با عدم تردد در مسیرهای ضدعفونی معابر در ساعات تعیین شده،خادمین شهرداری را در تسریع این امر یاری نمایید. اولویت با معابر و نقاط حساس و پرخطر در برابر ویروس کرونا می باشد.

لیست مسیرهای ضد عفونی معابر و تجهیزات شهری در سطح مناطق چهارگانه شهرداری همدان در تاریخ 1 اردیبهشت ماه

پیام معاون خدمات شهری شهرداری همدان به همشهریان گرامی: با عدم تردد در مسیرهای ضدعفونی معابر در ساعات تعیین شده،خادمین شهرداری را در تسریع این امر یاری نمایید. اولویت با معابر و نقاط حساس و پرخطر در برابر ویروس کرونا می باشد.

لیست مسیرهای ضد عفونی معابر و تجهیزات شهری در سطح مناطق چهارگانه شهرداری همدان در تاریخ 31 فروردین ماه

پیام معاون خدمات شهری شهرداری همدان به همشهریان گرامی: با عدم تردد در مسیرهای ضدعفونی معابر در ساعات تعیین شده،خادمین شهرداری را در تسریع این امر یاری نمایید. اولویت با معابر و نقاط حساس و پرخطر در برابر ویروس کرونا می باشد.

لیست مسیرهای ضد عفونی معابر و تجهیزات شهری در سطح مناطق چهارگانه شهرداری همدان در تاریخ 30 فروردین ماه

پیام معاون خدمات شهری شهرداری همدان به همشهریان گرامی: با عدم تردد در مسیرهای ضدعفونی معابر در ساعات تعیین شده،خادمین شهرداری را در تسریع این امر یاری نمایید. اولویت با معابر و نقاط حساس و پرخطر در برابر ویروس کرونا می باشد.