پرسشنامه شماره 2

پرسشنامه شماره ۲

مرحله ۱ از ۳

۳۳%
  • شهروند گرامی سلام

    این پرسشنامه جهت انجام پژوهش  با عنوان بررسی تاب آوری روانشناختی شهر همدان نسبت به بیماری عفونی(کرونا ویروس) تنظیم شده است با توجه  به اینکه تجزیه و تحلیل این پرسشنامه بر اساس پاسخهای شما عزیزان می باشد لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید . پیشاپیش از همکاری و صداقت شما در پاسخگویی به سوالات متشکرم.

  • مشخصات فردی

  • محدودیت ۷ to ۹۹.