چارت ستاد

 •  ارائه تجهیزات به کارگران خدمات شهری و تشکیل اکیپ ضد عفونی
 •  اطلاع رسانی به شهروندان از نحوه ضدعفونی و گندزدایی سطح شهر
 •  ضد عفونی معابر سطح شهر به خصوص پیاده راه ها و نقاط پرتردد شهری
 •  ضدعفونی مبلمان و تجهیزات شهری
 •  ضد عفونی نقاط حساس و پر خطر شهری در برابر ویروس کرونا
 •  ضد عفونی ساختمان های اداری و عمومی شهری
 •  ضد عفونی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر همدان
 •  جمع آوری دستمال کاغذی های استفاده شده و همچنین وسایل یکبار مصرف
 •  ممانعت از ادامه فعالیت پاکبانان و کارگران بیمار و مشکوک به بیماری های تنفسی؛
 •  بسته نمودن اکثریت سریس های بهداشتی و معرفی سرویس های بهداشتی پر تردد در سطح شهر جهت انجام اقدامات ضد عفونی
 •  شستشو، نظافت و گندزدایی تمام سطوح سرویس های بهداشتی منتخب در ساعات مشخص به طور مرتب و مستمر
 • نصب دستورالعمل شستن دست ها برای پیشگیری از انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی در محل سرویس های بهداشتی و استفاده از هواکش و سیستم تهویه مناسب صورت پذیرد .
 • جداسازی سطل، دستمال ها، وسایل نظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی از وسایل مکان های دیگر ازجمله آبخوری
 •  آموزش نیروهای انسانی مربوطه، برای رعایت اصول بهداشت فردی، استفاده از لوازم و تجهیزات حفاظت فردی
 •  وجود مواد شوینده، گندزدا، امکانات و تجهیزات نظافت، به مقدار کافی و لازم در مکان عمومی مربوطه
 •  شستشو و ضدعفونی تجهیزات و وسایل در معرض تماس با ارباب رجوع و مراجعین در کلیه ادارات مربوطه ؛
 •  اطلاع رسانی و عملیات روانی از طریق ایجاد پویش های فرهنگی
 •  اطلاع رسانی وعملیات روانی از طریق تبلیغات محیطی
 •  اطلاع رسانی و عملیات روانی از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
 •  اطلاع رسانی و عملیات روانی از طریق پخش کلیپ و توضیع پوستر،
 •  اطلاع رسانی و عملیات روانی از طریق اقدامات فرهنگی ، اجتماعی
 •  اطلاع رسانی و عملیات روانی از طریق ارائه آموزش های تخصصی به نیروهای خدماتی
 • تهیه لایه های gis جمعیت محله های شهر همدان
 •  تهیه لایه های gis  نقاط حساس و پرخطر شهری
 •  تهیه لایه های gis معابر ضد عفونی شده به صورت روزانه
 •  ایجاد زیر پروتال جامع جهت اطلاع رسانی اخبار و نحوه عملکرد ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا شهرداری همدان
 •  پیاده سازی و اجرای سامانه ثبت درخواست شهروندان با توجه به تعطیلی ادارات به دلیل شیوع ویروس کرونا
 •  ارتقا هوشمند سازی اقدامات شهرداری همدان
 • همکاری با نیروهای عملیاتی ستادهای مردمی استان همدان اعم از ارائه تجهیزات و مواد ضدعفونی در خصوص ضد عفونی کردن محله های سطح شهر
 • اهدای بسته های بهداشتی شامل ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده بین گروه های جمع آوری کننده مواد قابل بازیافت در سطح شهر
 • تجهیز نمودن گروه های جهادی (راه بی پایان )به بسته های بهداشتی شامل ماسک، دستکش، لباس مخصوص، شیلد صورت، سم پاش و ..