کیسه‌های زباله مخصوص مبتلایان کرونا در همدان توزیع شد